TCU Reglement

  1. Houd je aan de verkeersregels
  2. Blijf beleefd tegen andere weggebruikers
  3. Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer
  4. Gooi afval in een afvalbak
  5. Vertrek op de afgesproken tijd
  6. De route-uitzetter bepaalt
  7. Leden boven de 65 zijn vrijgesteld van kopwerk
  8. Let op de fietser achter je
  9. Geneutraliseerd begin
  10. We fietsen omdat het leuk is, niet omdat het moet

Houd je aan de verkeersregels, Volg aanwijzingen op van politie en/of verkeersregelaars 

Dit geldt ook voor ons gedrag bij verkeerslichten. We stoppen voor rood licht. We geven ook tijdig richting aan. Niet alleen handig voor het overige verkeer, maar ook voor onszelf. Een fietsbel gaan we niet verplicht stellen, maar wel sterk aanbevelen. En bellen doen we ook netjes. Twee keer bellen moet voldoende zijn. Constant blijven bellen wekt vaak alleen maar irritatie op, tenzij  ze niet luisteren natuurlijk. Heb je geen bel, los het dan netjes op. Ga niet schreeuwen om er langs te mogen. We gebruiken in principe ook de fietspaden, maar in sommige gevallen is het handiger en veiliger om met een groep op de weg te rijden. Dit zul je per geval moeten bekijken.

Blijf beleefd tegen andere weggebruikers. Passeer een fietser of wandelaar met gepaste snelheid

Geef bijvoorbeeld bij passeren van andere fietsers aan met hoeveel je bent. Als laatste van de groep meld je even dat jij de laatste bent. Passeer op gepaste snelheid en afstand, als het kan.

Houd zichtbaar rekening met anderen in het verkeer

Zorg dat anderen jou zien, maar maak ook duidelijk dat je anderen ziet. Neem een lampje mee (en doe ‘m aan) als je in schemer rijdt. Bij lekke band of ander pech zoveel mogelijk aan de kant, zodat het verkeer er geen hinder van heeft

Gooi afval in een afvalbak 

Of neem het nog even in je achterzak mee en gooi het later (thuis) in afvalbak.

We vertrekken op tijd

19.00 uur is 19.00 uur. Wil je liever eerst kletsen? Kom dan eerder naar de startplaats.

De route-uitzetter bepaalt

Dat voorkomt dat we allemaal een andere kant op gaan. Overleg mag natuurlijk altijd, maar uiteindelijk beslist er een iemand.

Boven de 65 ben je vrijgesteld van kopwerk

Dat mag natuurlijk wel. Je kunt in ieder geval niet gedwongen worden om kopwerk te doen. Van andere leden wordt verwacht dat ze naar eigen kunnen en inzicht kopwerk doen ten behoeve van de rest.

Let op de fietser achter je

Soms  kan iemand of iemanden het tempo niet aan, hebben ze moeten wachten voor een verkeerslicht enz.  Als je altijd degene achter je in het oog houdt, kunnen we nooit iemand kwijtraken.

Geneutraliseerd begin

De eerste km’s zijn er om naar de route te gaan en de groep bij elkaar te houden. Laag tempo dus. Dat is voor iedere route weer anders. route-uitzetter bepaalt.

We fietsen omdat het leuk is, niet omdat het moet

Mag iedereen voor zichzelf invullen